Primanje licence – 25.05.2016. – Beograd

Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 25.05.2016. predao licencu za službu pomoći u kući sa elementima bazične njege Caritasu Subotica u Palati Srbije, koju je Caritas dobio u januaru 2015. Na svečanosti su bili prisutni predstavnici državnih institucija i civilnih udruženja, koji su do tog datuma dobili licencu za socijalni rad. Iz Caritasove mreže je licencu Caritas iz Valjeva, Šapca, Sremske Mitrovice i Subotice.

 

Licenca zajednicka Licenca preuzimanje2