Nacionalni susret dijecezanskih Caritasa u Srbiji – Tekije – 2016.

Četvrtog juna je Caritas Srbije organizirao suret dijecezanskih Caritasa na Tekijama. Sudionika je bilo oko 180. Tema je bila: Izazovi i perspektive Caritasa u Crkvi i društvu.

Sakupljene je pozdravio direktor nacionalnog Caritas Vlč. Vladislav Varga i rekao da ne smijemo otići odavde isti kao kad smo došli.

Direktori pojedinih Caritasa su predstavili opću situaciju na temelju dijecezanskih susreta župnih karitas-grupa, zatim je Istvan Dobai iz Caritasa Subotica oslikao situaciju u društvu. Ukazao je da je jedan od ključnih problema nezaposlenost jer nemogućnost zarađivanja ponižava čovjeka, oduzima mu temelj dostojanstva i samosvijesti, dovodi ga u položaj ovisnosti i ako to traje nekoliko godina čovjek postaje psihički nesposoban za rad, gubi motivaciju za traženje posla, pada na teret društva.Također je ukazao na veoma tešku situaciju obitelji, jer se u liberalno-slobodarskoj atmosferi Evrope želi uništiti osnovna zajednica društva, u kojem se postaje čovjekom i kršćaninom. Dao je prijedlog da uz nezanemiravanje dosadašnjih djelatnosti, u budućnostui stavi veći naglasak na ostvarivanje duhovnih djela milosrđa. Konkretno da nacionalni Caritas ostvari projekat za edukaciju i animaciju volontera, kako bi znali još stručnije i djelotvornije izvršavati duhovna djela milosrđa: savjetovati neodlučne, utješiti žalosne, da bi postali jači u podnošenju nepravde i u opraštanju, ali u isto vrijeme spretni za poučavanje i karanje grešnika. Na temu izbjeglica i migranata je rekao da je briga za njih područje socijalne djelatnosti, koju finansira država, ali ako se suočimo sa čovjekom koji je gladan, nahranit ćemo ga, ako je gol, obući ćemo ga.

Na temelju svega iznesenog su povjerenici dijecezanskih Caritasa u manjoj grupi formulirani konkretne zaključke za budući rad, a u crkvi su volonteri iznosili primjere dobre prakse, kako bi učili jedni od drugih.

Poslije ručka je Darko Tot, koordinator Caritasa Srbije iznio sažetak svega rada, i dao riječ prisutnima u plenumu.

Susret je završen koncelebracijom koju je vodio Msgr. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup, predsjednik Caritasa Srbije.

Tekije-Darko800Tekije-Hocevar800

Related Images: