Caritas Subotica je 1. 08. 2008. pokrenuo Službu pomoći u kući i bazične nege na teritoriji opštine Mali Iđoš. Pokretanje službe je finansiralo Pokrajinsko veće za zdravstvo i socijalnu zaštitu, podršku je dao gradonačelnik opštine Mali Iđoš, i surađivao Caritas dekanata Novi Sad.

U pripremnim radovima su surađivali predstvanici Opštine, Zdravstvenog centra, Centar za socijalni rad i Forum žena iz Malog Iđoša. Caritas Subotica, zajedno sa Caritasom dekanata Novi Sad su iz dobivenog konkursa osigurali sredstva za rad 2 zaposlena, a zatim je opština Mali Iđoš preuzela finansiranje. 2009 godine je iz sredstava Fonda za socijalne inovacije opremljena kancelarija, kupljene su bicikle i sredstva za rad na terenu i jedna terenska kola. Te godine je započela intenzivna suradnja sa Forumom žena u Malom Iđošu. Od 2010. službu finansira opština Mali Iđoš. Na konkursu Ministarstva za rad i zapošljavanje i socijalnu zaštitu dobivenim sredstvima je Služba ojačana i uvedena služba seoskih domaćina, koju organizira Forum žena. Te dvije službe usko surađuju na dobro građana sa po tri suradnika.

Related Images: