Na području opštine Kanjiža je Caritas Subotica počeo organizirati službu pomoći u kući i bazične nege u ljeto 2009. godine. Ta služba je službeno započela rad 07. 08. 2009. na teritoriji Kanjiže i Horgoša. U organiziranju službe su aktivno sudjelovali: Predstavnici samouprave, Crveni krst, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Caritas Subotica.

Caritas je 2009. godine prošao na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i jednakost polova. Tim sredstvima je finansirano zapošljavanje 4 radnika kroz 6 mjeseci, koji su posluživali 50 korisnika. Samouprava je u zgradi koju koristi Crveni krst osigurao mjesto za kancelariju. Daljnje finansiranje je u nadležnosti opštine.

Augusta 2011. godine je opština udvostručila sredstva za službu i od tada imamo oko 100 korisnika, na području Kanjiže, Horgoša, Martonoša, Oroma, S.Trešnjevca i Malih Pijaca.

Služba je opremljena biciklama, aparatima za mjerenje pritiska i šećera u krvi, potrošnim higijenskim materijalom i mobilnim telefonima.