Caritas dekanata Novi Sad je od 2000. godine aktivan na humanitarnom i socijalnom polju. Ostvaruje različite projekte:

  1. Pomoć u kući sa bazičnom njegom
  2. Dnevni centar za stare
  3. Montesori dečija kuća
  4. Dnevni centar za osobe sa psihičkim smetnjama
  5. Infocentar – centar za brigu o starima – ustanovljen i podržavan od gradske uprave.

POMOĆ U KUĆI SA BAZIČNOM NJEGOM

Projekat Pomoć u kući i bazične njege je Caritas dekanata Novi Sad izgradio uz finansijsku podršku CORDAID-a iz Holandije- Cordaid je 2001. i 2002. godine finansirao pokretanje te službe kao pilot projekta, koji je 2003. godine ušao u sklop nacionalnog projekta sa 12 suradnika na terenu. Od 2006. godine Caritas Europa finansira rad 8 suradnika na terenu, a od 2010. do 31. 03. 2011. godine posredstvom Deutscher Caritasverbanda finansirao je 6 suradnika na terenu Ministarstvo za suradnju i razvoj Njemačke (BMZ), i tri su zaposlene na teret donacija.

Povlačenjem donacije sa strane BMZ-a je 31. 03. 2011. godine ta služba zvanično prestala sa radom, te smo raskinuli ugovore sa korisnicima.

Ta služba dalje djeluje uz gradsko finansiranje preko Info-centra sa jednom zaposlenom.

2011. godine smo organizirali tri seminara za zaposlene:

O Alzheimerovoj bolesti dva seminara;

Demencija – bolest koja je teret za obitelj;

Alzheimerova boldest – dijagnoza i terapija.

Dvije radionice su organizirane:

Izazovi rada sa korisnicima i komunikacija sa starim licima.

U sklopu Info-centra tri teme su obrađene:

Prepoznavanje urgentnih situacija;

Nasilje kao pojava modernog doba i palijativna briga.

Na akreditiranom seminaru “Pomoć u kući sa elementima bazične nege” su sudjelovale dvije gerontodomaćice i uspješno položile ispit.

DNEVNI CENTAR ZA STARE

Dnevni centar za stare za uz finansiranje Cordaida je započeo rad 2002. godine a 2003. je ušao u sklop nacionalnog projekta. Od 2012. godine je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu počeo sufinansiranje dnevnog centra. U centru rade: domaćica centra i kuharica, sa pola radnog vremena vozač logističar, koordinator i administrator. 

U dnevnom centru tjedno opslužujemo 42 korisnika. Imaju mogućnost kupanja, pranja rublja, mjerenja pritiska krvi i šećera, korišćenja usluge pedikira. Pomaže im se u pribavljanju lijekova. Dnevno se organizira radionica za jačanje međuljudskih odnosa, za posvješćivanje osjećaja i vladanje njima i razgovor o duhovnim temama.

MONTESORI DEČIJA KUĆA

Montesori dečija kuća je otvorena septembra 2009. godine. Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu je finansirao djelatnost dečije kuće od aprila 2011. do kraja 2012. godine, a u 2013. godini je bilo finansija za pola godine. U dnevni centar u prosjeku doli 16 djece, većinom romske nacionalnosti. Djelatnost ostvaruje 5 zaposlenih: dvije odgojiteljice, psiholog, poslužiteljica-čistačica i logističar. Od 2014. godine do danas rad kuće miruje.

Rad se idvuha po montesori programu: Upoznavanje okoline, kozmičke teme, osnove matematike, razvoj govora, grafomotorika, rad i igra sa montesori predmetima, muzičke i slikarske radionice. Radi se na razvijanju samosvijesti i samovrednovanju djece. Novost je u zadnjoj godini fiskultura, koju vodi volonter, profesor fiskulture.

Na djeci je vidljivo jačanje međuljudskih odnosa, spremnost na poštivanje propisa, napreduju u svladavanju srpskog jezika, prihvaćanju radnih i higijenskih navika te budi se zdrava samosvijest.

DNEVNI CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

U poslijepodnevnim satima, poslije završetka rada dnevnog centra za stare u istim prostorijama se od 2009. godine organizirao rad Dnevnog centra za mentalno zdravlje.  Diplomirani psiholog, zajedno sa psihologom animatorom, uz asistenciju domaćice dnevnog centra je vodio rad.

Stručni konzultant je bio doktor psihologije Boris Golubović iz psihijatrijskog instituta “Klinički centar Vojvodina”.

2012. godine je ostvarena suradnja sa školom Milan Petrović gdje su korisnici bili na radionicama za pojedina zanimanja. Projekat je finansiran sa strane Autonomne pokrajine Vojvodina u sklopu javnih radova i mikroprojekta talijanskog Caritasa.

Od 2013. godine Centar za mentalno zdravlje radi na volonterskoj osnovi zbog nedostatka finansiranja. Korisnici se mjesečno sastaju uz vodstvo psihologa volontera.

INFO-CENTAR – CENTAR ZA BRIGU O STARIMA

Ovaj centar je 2009. godine osnovan uz podršku Gradske uprave, i ima kancelariju u prostorijama Crvenog krsta. Zadatak mu je da koordinira brigu za stare, da prima telefonske pozive i zahtjeve, procjenjuje situaciju, te ljude upućuje na udruženja građana, koja su uključena u rad centra. ECHO, Crveni krst, Caritas, NSHC. Vodi bazu podataka o pozivima i korisnicima. Organizira seminare i radionice za članove u suradnji sa Službom za kućno lečenje.

Preko InfoCentra Gradska uprava do danas finansira rad jedne terenske suradnice kod Caritasa.

Related Images: