Az Újvidéki Espereskerületi Caritas 2000 óta tevékeny a humanitárius és szociális gondoskodás területén. Több féle projektumot megvalósított, közülük a fontosabbak:

  1. Házi gondozás és ápolás
  2. Idősek napközije
  3. Montessori napközi gyermekek részére
  4. Mentálhigiénés napközi
  5. Infocentar – az idősekről való gondoskodás központja – városi alapítású.

HÁZI GONDOZÁS ÉS ÁPOLÁS

Az Újvidéki Espereskerületi Caritas „Házi gondozás és ápolás” szolgálatának kiépítését a CORDAID hollandiai szervezet finanszírozta, majd bekerül az országos projektumba melyet 2011. március végéig a Deutscher Caritasverband közvetítésével a német Gazdasági Együttműködésért és Fejlődésért Felelős Minisztérium (BMZ) pénzelte (6 munkást), további három munkás a donációk terhére volt alkalmazva.

A BMZ támogatás megvonásával (2011. 03. 31.) a szolgálat e része megszűnt hivatalosan működni, és a gondozottakkal kötött szerződéseket felmondtuk.

A munka folytatódott egy dolgozó foglalkoztatásával, akit a városi alapítású Info-centar-ral való együttműködésben alkalmaztunk.

2011-ben több szemináriumot és gyakorlatot tartottunk – az Alzheimer betegségről két előadást az alkalmazottaknak:

  • Demenció – az egész család betegsége és;
  • Alzheimer kór – diagnózis és terápia.

Az Info-centar szervezésében három téma:

  • A sürgős esetek felismerése;,
  • Az erőszak korunk jelensége és Paliatív gondozás.
  • Házi kisegítés az ápolás alapelemeivel – Két házi kisegítő részt vett a Caritas akreditált képzésén – és eredményesen vizsgáztak. A Caritas szervezésében gyakorlatokat szerveztünk a munkásoknak A gondozottakkal való munka kihívásai és Az idősekkel való komunikáció címmel.

AZ IDŐSEK NAPKÖZIJE

Az Idősek napközijét részben a Városi Kormányzat Szociális és Gyermekvédelmi igazgatósága, részben saját forrásokból tartjuk fenn. A napköziben egy gondozónő, egy szakácsnő dolgozik, részmunkaidőben egy sofőr-logisztikus, egy koordinátor és egy adminisztrátor.

A napköziben hetente átlagban 42 látogatót látunk el. Lehetőségük van fürdésre, manikűr-pedikűr szolgálatára, ruhamosásra, vérnyomás és cukorszint mérésére, illetve orvosságok beszerzésére. Naponta tartunk műhelymunkát az emberi kapcsolatok, érzelmek tudatosítására és irányítására és lelki témák megbeszélésére.

Átlagban hetenként 38 személyt szállítunk be és haza. Havonta átlagban 227 ebédet osztottunk ki a napköziben. Egészségügyi szolgálatunkat 1088-szor vették igénybe, rehabilitációs és aktivációs szolgáltatást végeztünk 399-szer, 128 mosás-szárítás valósult meg. Az idősek napközijében összesen 3191 szolgáltatást végeztünk. A napközibe bejárók közül 12-en élvezik a házikisegítés és gondozás szolgálat segítségét is.  

MONTESSORI NAPKÖZI GYERMEKEK RÉSZÉRE

A Montessori napközit gyermekek részére 2009. szeptemberétől Közmunkák terhére működitettük. 2010. február-márciusában saját eszközökből, áprilistól július végéig Újvidék Város támogatásával. 2010. augusztusától nem dolgozott támogatás hiánya miatt. 2011. áprilisában áprilisától indult újra a munka a Városi Kormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Tanácsa támogatásával.

A napközibe átlagban 16 gyermeket hoztunk be a kombival, legtöbben a Romák Egyiptomi  közösségébe tartoznak. Öt alkalmazott dolgozik: két nevelő, pszichológus, felszolgáló-takarítónő, sofőr-beszerző. Felújult az együttműködés a Radosno detinjstvo intézménnyel.

A tevékenység fő vonala a Montessori program szerint haladt: Környezet-ismeret, kozmikus témák, a számtan alapfogalmai, beszédfejlesztés, grafomotorika, a Montessori anyagokkal való munka, zenei és festészeti műhelymunkák melyekkel szinte minden témát aktualizálunk. Figyelmet szenteltünk a gyermekek önbizalmának és önértékelésének fejlesztésére is. Újdonság a testnevelés hetente egy alkalommal, amit egy testnevelő tanár tart önkéntesként.

Szemmel látható a gyermekeken a emberi kapcsolatok erősödése, a szabályok betartásának készsége, a szerb nyelv használatának előrehaladása, a munka- és higiénés készségek elsajátítása, valamint az öntudat egészséges ébredése.

MENTÁLHIGIÉNÉS NAPKÖZI

Az Idősek Napközijének rendszeres tevékenysége után, a délutáni órákban működött a mentálhigiénés napközi. A munkát diplomás pszichológus vezette egy animátor pszichológussal, a napközi háziasszonyával és szervezőjével együtt 2011 végéig. Szakmai konzultáns a pszichológia doktora Golubovic Boris a „Vojvodina Klinikai Központ” pszichiátriai intézetéből.

2012-ben a munkában részt vett a Milan Petrovic iskola, ahol a segítettek gyakorlati képzést kaptak többféle szakmában. A projektet Vajdasági Autonóm Tartomány, a Közmunkák és egy olaszországi Caritas mikroprojektum támogatta.

2013-ban és 2014-ben a Mentálhigiénés Központ önkéntes alapon működik támogatás hiányában. A támogatottak havonként összejönnek egy pszichológus vezetésével és törekszenek elkerülni a visszaesést.

INFO CENTAR –- AZ IDŐSEK GONDOZÁSÁNAK KÖZPONTJA

Ezt a központot a Városi kormányzat alapította és pénzeli és a Vöröskereszt épületében működik. A központ feladata az idősek szociális ellátását koordinálni, az ilyen jellegű telefonhívásokat fogadni, majd az igénylőt átirányítani ahhoz a szervezethez, ahol segíteni tudnak neki: ECHO, Vöröskereszt, Caritas, stb. Karbantartja és kiegészíti a hívások adattárát.

Két képzést szervezett az Info-centar: A demencióról és a sürgős esetek rendezésének szabályairól az Újvidéki Házigyógyítás Szolgálatával együttműködve.

Az InfoCentaron keresztül a Város egy terepi munkás bérét biztosítja Caritasnál.

Related Images: