Beszámoló a Caritas Szabadka tevékenységéről 2015-ben.

2015-ben a Caritas Szabadka a következő területeken tevékenykedett:

 • Idősek ellátása, Szabadkán, Kanizsán, Kishegyesen és Zentán
 • Caritas-Club tevékenysége – Hajléktalanok ellátása
 • Idősek és betegek szállítása
 • Menekültek és migránsok ellátása
 • Nyelvoktatás
 • Plébániai Caritas-csoportok animálása
 • Környezetvédelem
 • Szegénységelleni küzdelem
 • Kórházi ágyak, tolókocsik, és más segédeszközök kölcsönzése
 • Meghallgató központ

1 Idősek ellátása

A „házi kisegítés és alapvető ápolás” szolgálat központja Szabadka. Kihelyezett munkacsoportok tevékenykednek még Kanizsán, Kishegyesen és Zentán. A szolgálatot a városi kormányzat és a községi önkormányzatok finanszírozzák.

Havonta a következő adatok tükrözik a tevékenységet:

Munkatárs    gondozott     látogatás      szolgáltatás

Kanizsán      10                177              885              4680

Kishegyesen   3                  60              313                973

Zentán           4                  76              408              1135

Szabadkán     8                220              709              4282

2 Caritas-Club

A Caritas-Club az év elejétől önkéntes alapon működött, mert nem találtunk támogatót a munkatársak fizetésére. A közmunkák keretében két alkalmazottat vehettünk fel június 1-jétől október 31-éig így a tevékenység szervezettebben folytatódott az év végéig.

A Caritas-Club rendszeres tevékenysége mellett a következőket szerveztük még meg a Clubban:

Az önkéntesek vezetője, dr. Börcsök Tünde hetenként vérnyomás- és vércukorszint mérést végzett és orvosi tanácsokkal látta el a klubtagokat.

Az idősek világnapjára szervezett műsor keretében a Djuro Salaj iskola tanulói énekeltek, szavaltak és táncoltak az idősek örömére, valamint a Caritas-Club énekkara szerepelt. A végén szerény agapéval zárult a műsor.

A karácsonyi műsor keretében a ludasi iskolás és óvodás gyermekek, valamint a Ludas Matyi művelődési egyesület Asszonykórusa és tánccsoportja léptek fel magyar nyelven. Horvátul a sándori hittanosok rövid jelenete mutatott rá, mi is a karácsony.

A szabadkai vállalkozók adományaiból készített karácsonyi-újévi csomagokat a télapó osztotta szét 70 gyermeknek. Ezt a város vezetősége szervezte meg a Caritas-Clubban.

A helyi közösség nyugdíjasai és a Női Fórum havonta bálokat szervez az idősek részére.

Kéthetente szervezünk utazást a kanizsai vagy junakovici gyógyfürdőbe.

Dr. Magyar Lóránt mentálhigiénés szakorvos hetenként tartott csoportos foglalkozásokat és egyéni konzultációkat. Hasonlóképpen Kovács Géza hagioterápiás találkozókat szervez kéthetenként.

 1. december 31-én indult a hajléktalanok menedéke program a Caritas-Clubban és 2015. január 13-ig tartott, majd február 6-tól 18-ig. Ezt Szabadka Város kormányzata pénzelte a Vöröskereszt szervezésében. Átlagban 16-20 személy vette igénybe az éjjeli szállás, a napi három étkezés, a fürdés és ruhamosás lehetőségét és az alapvető orvosi ellátást. A Szociális Központ mérte fel és döntötte el, hogy ki kaphat menedéket a Clubban. A Caritas Szabadka önkéntesei adtak éjjeli ügyeletet minden nap.

3  Idősek és betegek szállítása

Az idősek és betegek szállítását egy munkatársunk végzi, egy személygépkocsival, vagy a kombival.  Az ambulanciára, rehabilitációra, fogorvoshoz való szállításra és adminisztrációs ügyek rendezésére kérik ezt a szolgálatot. A Caritas-Clubban szervezett programokra, a betegek miséjére is szállítottuk az időseket. Hetente10-14 oda-vissza szállítást teljesítettünk. Ezt a linzi Caritas támogatja.

4  Menekültek és migránsok ellátása

Az országos projektum keretén belül indult a menekültek és migránsok támogatásának programja. Ezt három adományozó támogatja:

Elsőként a CRS – az Amerikai Püspökkari Konferencia szeretetszolgálata bérelt egy 80 négyzetméter alapterületű montázsépületet, melyet a Kanizsai rendőrség udvarában állítottak fel. Ennek egyik részében két szobában nyolc ágy van, három tusoló és három WC mosdóval, melyben a nők és gyermekek kaphattak elhelyezést. A másik részében hat tusoló és hat WC mosdóval, melyet a család férfi tagjai, vagy más férfiak használhattak. A helyiségek és környezetük tisztántartására a Caritas Szabadka alkalmazott két kiszolgáló személyt a CRS támogatásával.

Második adományozó a Német Kormány, a harmadik pedig a Deutscher Caritasverband, melyek együtt támogatták a menekültek és migránsok ellátását Szabadkán a téglagyár területén, Kanizsán az ideiglenes befogadó központban és Horgosnál a határátkelő közelében, majd pedig Sidnél, ahova háromtagú munkacsoport hetenként kétszer ment az egészségügyi ellátásban segíteni. A mintegy három és fél hónapos időszakban 4254 élelmiszercsomagot, 310 nőknek készített higiéniai csomagot és 201 gyermekeknek szánt csomagot, valamint 80 esőkabátot osztottunk szét.

5 Nyelvoktatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyert a Caritas Szabadka támogatást a szerb és az angol nyelv különoktatására a szabadkai Műszaki Főiskola diákjai számára. Az oktatást a zentai Science doo. valósította meg. Az első évesek közül 90 fiatal tanult angolul és szerbül. A másodikosok közül 50 magyar diák tanulta a szerb nyelvet heti két órában.

6 A plébániai Caritas-csoportok animálása

Az Olasz Caritas, az országos Caritas közvetítésével támogatta a plébániai Caritas-csoportok aktiválását. Pályázat keretében nyerhettek 500 Eurónyi összeget valamilyen mikroprojektum lebonyolítására. 5 plébánia önkéntesei éltek ezzel a lehetőséggel.

A nagyböjti időben a gyermekek között, a plébánosok és hitoktatók közreműködésével, gyűjtést szerveztünk a templomokban az ukrajnai gyermekek javára. Az 1000 Eurónyi összeget a Görögkatolikus Exarchátus Caritas-önkéntesei vitték el a rászorulóknak.

December 6-án valósult meg a Caritas-vasárnapi gyűjtés az egyházmegye templomaiban. Az adományokat a plébániai Caritas-csoportok animálására fordítjuk.

December 12-én Újvidéken tartottuk meg a Caritas önkénteseinek és munkatársainak évi lelkinapját. A 200 résztvevő fele egyházmegyénkből jött.

7 Kórházi ágyak, tolókocsik, és más segédeszközök kölcsönzése

Az év végéig bérmentesen használatra adtunk 18 kórházi ágyat, 86 tolókocsit, 75 járókát, 20 botot és 5 szobavécét.

8 Meghallgató központ

Minden segélykérőt egy önkéntes meghallgat, felveszi az adatait, felméri a szociális helyzetét, tanácsokkal látja el, hogy hogyan valósíthatja meg alapvető polgári jogait, és amennyiben van, élelmiszer csomagot, ruhát, lábbelit ad neki.

Rendszeresen közvetítünk bútort és háztartási gépeket az adományozók és a rászorulók között, megszervezve a szállítást is.

Related Images: