Beszámoló a Caritas Szabadka tevékenységéről 2015-ben.

2015-ben a Caritas Szabadka a következő területeken tevékenykedett:

  • Idősek ellátása, Szabadkán, Kanizsán, Kishegyesen és Zentán
  • Caritas-Club tevékenysége – Hajléktalanok ellátása
  • Idősek és betegek szállítása
  • Menekültek és migránsok ellátása
  • Nyelvoktatás?
  • Plébániai Caritas-csoportok animálása
  • Katasztrófa-veszély csökkentése
  • Szegénységelleni küzdelem
  • Kórházi ágyak, tolókocsik, és más segédeszközök kölcsönzése
  • Meghallgató központ

1        Idősek ellátása

A „házi kisegítés és alapvető ápolás” szolgálat központja Szabadka. Kihelyezett munkacsoportok tevékenykedtek még Kanizsán, Kishegyesen és Zentán. A szolgálatot a városi kormányzat és a községi önkormányzatok finanszírozzták.

Havonta a következő adatok tükrözik a tevékenységet:

Munkatárs    gondozott     látogatás      szolgáltatás

Kanizsán      10                177              885              4680

Kishegyesen   3                  60              313                973

Zentán           4                  76              408              1135

Szabadkán     8                220              709              4282

2-a    Caritas-Club

A Caritas-Club az év elejétől önkéntes alapon működött, mert nem találtunk támogatót a munkatársak fizetésére. A közmunkák keretében két alkalmazottat vehettünk fel junius 1-től október 31-ig így a tevékenység szervezettebben folytatódott az év végéig.

A Caritas-Club rendszeres tevékenysége mellett a következőket szerveztük még meg a Clubban:

Az önkéntesek vezetője, Tünde doktornő hetenként vérnyomás- és cukorszintmérést végzett és orvosi tanácsokkal látta el a klubtagokat.

Az idősek világnapjára szervezett műsor keretében a Djuro Salaj iskola tanulói énekeltek, szavaltak és táncoltak az idősek örömére, valamint a Caritas-Club énekkara szerepelt. A végén szerény agapéval zárult a műsor.

A karácsonyi műsor keretében a ludasi iskolás és óvodás gyermekek, valamint a Ludas Matyi művelődési egyesület Asszonykórusa és tánccsoportja léptek fel magyar nyelven. Horvátul a sándori hittanosok rövid jelenete mutatott rá, mi is a karácsony.

A szabadkai vállalkozók adományaiból készített karácsonyi-újévi csomagokat a télapó osztotta szét 70 gyermeknek. Ezt a város vezetősége szervezte meg a Caritas-Clubban.

A helyi közösség nyugdíjasai és a Női Fórum havonta bálokat szerveztek az idősek részére.

Kéthetente szerveztünk utazást a kanizsai vagy junakovici gyógyfürdőbe.

Dr. Magyar Lóránt mentálhigiénés szakorvos hetenként tartott csoportos foglalkozásokat és egyéni konzultációkat. Hasonlóképpen Kovács Géza hagioterápiás találkozókat szervezett kéthetenként.

2-b    Hajléktalanok ellátása

2014 december 31-én indult a hajléktalanok menedéke program a Caritas-Clubban és 2015 január 13-ig tartott, majd február 6-tól 18-ig. Ezt Szabadka Város kormányzata pénzelte a Vöröskereszt szervezésében. Átlagban 16-20 személy vette igénybe az éjjeli szállás, a napi három étkezés, a fürdés és ruhamosás lehetőségét és az alapvető orvosi ellátást. A Szociális Központ mérte fel és döntötte el, hogy ki kaphat menedéket a Clubban. A Caritas Szabadka önkéntesei adtak éjjeli ügyeletet minden nap.

3        Idősek és betegek szállítása

Az idősek és betegek szállítását egy munkatársunk végezte, egy személygépkocsival, vagy a kombival.  Az ambulanciára, rehabilitációra, fogorvoshoz való szállításra és adminisztrációs ügyek rendezésére kérték ezt a szolgálatot. A Carita-Clubban szervezett programokra, a betegek miséjére is szállítottuk az időseket. Hetente10-14 oda-vissza szállítást teljesítettünk. Ezt a linzi Caritas támogatja.

4        Menekültek és migránsok ellátása

Az országos projektum keretén belül indult a menekültek és migránsok támogatásának programja. Ezt három adományozó támogatta:

Egyrészt a CRS – az Amerikai Püspökkari Konferencia szeretetszolgálata bérelt egy 80 négyzetméter alapterületű montázsépületet, melyet a Kanizsai rendőrség udvarában állítottak fel. Ennek egyik részében két szobában nyolc ágy van, három tusoló és három WC mosdóval, melyben a nők és gyermekek kaphattak elhelyezést. A másik részében hat tusoló és hat WC mosdóval, melyet a család férfi tagjai, vagy más férfiak használhattak. A helyiségek és környezetük tisztántartására a Caritas Szabadka alkalmazott két kiszolgáló személyt a CRS támogatásával.

Másrészt a Német Kormány, és a Deutscher Caritasverband együtt támogatták a menekültek és migránsok ellátását Szabadkán a téglagyár területén, Kanizsán az ideiglenes befogadó központban és Horgosnál a határátkelő közelében, majd pedig Sidnél, ahova háromtagú munkacsoport hetenként kétszer ment az egészségügyi ellátásban segíteni. A mintegy három és fél hónapos időszakban 4254 élelmiszercsomagot, 310 nőknek készített higiéniai csomagot és 201 gyermekeknek szánt csomagot, valamint 80 esőkabátot osztottunk szét.

5        Nyelvoktatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyert a Caritas Szabadka támogatást a szerb és az angol nyelv különoktatására a szabadkai Műszaki Főiskola diákjai számára. Az oktatást a zentai Science doo. valósította meg. Az első évesek közül 90 szerb és 90 magyar fiatal tanult angolul és szerbül. A másodikosok közül 50 magyar diák tanulta a szerb nyelvet heti két órában.

6        A plébániai Caritas-csoportok animálása

A nagyböjti időben a gyermekek között, a plébánosok és hitoktatók közreműködésével, gyűjtést szerveztünk a templomokban az ukrajnai gyermekek javára. Az 1000 eurónyi összeget a Görögkatolikus Eparhátus Caritas-önkéntesei vitték el a rászorulóknak.

December 6-án valósult meg a Caritas-vasárnapi gyűjtés az egyházmegye templomaiban. Az adományokat a plébániai Caritas-csoportok animálására fordítjuk.

December 12-én tartottuk meg a Caritas önkénteseinek és munkatársainak évi lelkinapját. A 200 résztvevő fele az egyházmegyénkből jött.

7        Katasztrófa-veszély csökkentése

Előadásokat szerveztünk a bajmoki, tavankuti és kanizsai általános iskolában az alsó és felső osztályok számára. Ezeken az előadásokon a korosztálynak megfelelően voltak előadva a katasztrófák létrejöttének jelei, a katasztrófák megelőzésének módjai illetve a katasztrófák alatti helyes magatartás. A diákok megtanulhatták, hogyan mentsék a saját és a családok életét illetve értékeit. Ugyanennek a projektnek a keretében Kispiacon és Tavankuton a helyi lakosokkal együtt felmértük az adott települések katasztrófa-kockázatát és lehetőségeinkhez mérten segítettünk ennek a kockázatnak a csökkentésében. A projektumot az országos Caritas támogatta.

8        Szegénység elleni küzdelem

A plébániai Caritas-csoportok segítése volt a cél ezzel a projekttel, amely során 5 aktív plébániai Caritas-csoportnak segítettük a tevékenységét 500 eurónyi támogatással, pályázat keretében. A mikroprojektumok folyamán két személy háza lett lakhatóbbá téve, egyik csoport mozgássérülteknek segédeszközöket vásárolt, másik csoport saját működési körülményein javított, egy pedig karácsonyi aktivitásait bővítette ki.

Rendszeresen közvetítettünk bútort és háztartási gépeket az adományozók és a rászorulók között, megszervezve a szállítást is.

9        Kórházi ágyak, tolókocsik, és segédeszközök kölcsönzése

Az év végéig bérmentesen használatra adtunk 18 kórházi ágyat, 86 tolókocsit, 75 járókát, 20 botot és 5 szobavécét.

10      Meghallgató központ

Minden segélykérőt egy önkéntes meghallgatott, felvette az adatait, felmérte a szociális helyzetét, tanácsokkal látta el, hogy hogyan valósíthatja meg alapvető polgári jogait, és amennyiben volt, élelmiszer csomagot, ruhát, lábbelit adott neki.

 

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

HÁZI ÁPOLÁS ÉS KISEGÍTÉS

Egyházmegyénk házi-ápolási szolgálatának bölcsője a másfél éves pilot-program, melyet a Linzi Caritas támogatott 2001-2002-ben. Ezt követően 2003. január 1-jén kezdte meg működését tizenkét munkatárssal az országos házi-ápolási projektum keretein belül az Európai Caritas támogatásával. A szolgálat képzésében, erre a felelősségteljes és nemes feladatra való felkészítésben, sokat segített a Szabadkai Gerontológiai központ, az országos Caritas, az Európai Caritas, a Német Caritas és a linzi Caritas. A szolgálat vezetői nagyon sok erőfeszítést fektettek a munkájukba, hogy a házi-ápolási szolgálat megállja a helyét és, hogy eleget tegyen a felhasználók, a támogatók és a szakma elvárásainak is. 2005-től Szabadka város is támogatja a házi-ápolási szolgálat munkáját. 2007-től 2009-ig Európai uniós finanszírozásból működtünk a Német Caritas közbenjárásával. 2010 és 2012 között a szolgálat működését a Német Szövetségi Köztársaság BMZ alapja támogatta. Szabadka város látva a nagy szükséget a polgárok részéről 2009-ben és 2012-ben jelentősen növelte a Caritas támogatását, így ma a város nyolc munkatársunk bérét biztosítja.

CARITAS CLUB

A Caritas Gorizia néhány olaszországi egyházmegyei Caritas-szal együtt 2001-2002-ben segítette a szabadkai Újfalui Helyi Közösség épületének renoválását és adaptálását a Caritas Club szükségletei szerint. Az adaptálás 2002 márciusára lett befejezve és attól kezdve indult a CaritasClub tevékenysége. 2003-tól az országos projektum részeként szerveztük a munkát. A Club szervezője mellett egy takarítónő-kiszolgáló, fél munkaidőben, sofőr-beszerző és több önkéntes szolgálták az idősek, magányosak társadalmi rehabilitációját. A klubtagoknak lehetőségük volt társalogni, újságot és folyóiratokat olvasni, részt venni a kézimunka csoport, a rehabilitációs torna, az énekkar, a művészeti stb. csoport munkájában. Egy orvos hetente mérte a vérnyomást és vércukorszintet, orvosi tanácsokat adott, lelkész állt rendelkezésükre. Az idős korral kapcsolatos előadásokat, kirándulásokat, bálokat szerveztünk részükre, az ünnepeket gyermekkórusok, betlehemesek stb. előadásaival ünnepeltük. A finanszírozást a Caritas Gorizia, az országos Idősgondozó projektum, a Caritas Aosta és a Caritas Linz biztosította. 2014-től önkéntes alapon működik, mert nem találtunk támogatót munkatársak alkalmazására. Szabadka Város fedezi a rezsiköltségeket.

AZ IDŐSEK SZÁLLÍTÁSA

Az idősek szállítását az orvoshoz, kórházba, rehabilitációra 2011 szeptemberében kezdtük meg az osztrák Caritas Linz támogatásával. Az év végéig 368 fuvar lett megvalósítva.

FÜGGŐSÉGI BETEGSÉGEK ELLENI HARC

Függőségi betegségek elleni harc 2011-ben két projektumon keresztül valósult meg. Egyik volt az „Első lépés a prevencióban” nevű tanfolyam, amelyen 135 osztálytanító vett részt. Ezt a projektet támogatta a Szülőföld alap, Szabadka városa, Neudorfi plébánia és maguk az iskolák is. Másik projektum pedig az általános iskolákban került megrendezésre a Szabadka város függőségi betegségek ellen küzdő tanácsának döntésével és anyagi támogatásával összhangban.

FIATALOK TÁMOGATÁSA

A peremre szorult fiatalok részére szervezett számítógépes tanfolyamon 11 fiatal vett részt. Ezt az aktivitást, illetve a felszerelés egy részének beszerzését a Szülőföld Alap támogatta.

SZEGÉNYEK SEGÍTÉSE

Az egész év folyamán tartott az élelmiszer, ruha, lábbeli, bútor és tűzhelyek gyűjtése és adományozása. Húsvéti és Karácsonyi gyűjtéseket szerveztünk Szabadkán, Zentán, Óbecsén és Apatinban. A szabadkai Svetozar Marković gimnázium pedig a szegények világnapjára szervezett élelmiszergyűjtést, amelyet egészében átadtak szervezetünknek, hogy kiosszuk a rászorultaknak.

ÉVFORDULÓ 2012

2012. 09. 20-án megünnepeltük működésünk 20. és regisztrációnk 10. évfordulóját. A díszülést az Új Városháza nagytermében kb 110 résztvevővel tartottuk 12 órai kezdettel. Azt követően a vendégeink 14.30-kor ebédeltek a Szabadkai Gerontológiai központ éttermében. Az ünnepi hálaadó Szentmise a Szent Teréz székesegyházban 18 órakor kezdődött. A koncelebrációt Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek, a Szerbiai Caritas elnöke vezette. Az ünneplés a 20 órakor kezdődő egyházzenei koncerttel zárult a Szent Teréz székesegyházban.

Velünk ünnepeltek: A Caritas Europa, Caritas Linz, Caritas Gorizia, Caritas Aosta, Gyulafehérvári Caritas, Caritas Srbije, Caritas Đakovo, Pécsi Caritas, Caritas Hungarica képviselői, valamint Msgr. Stanislav Hočevar, a szerbiai Caritas elnöke, Msgr. Pénzes János püspök, Preč. Varga Vladislav, a szerbiai Caritas igazgatója és a polgári és politikai élet képviselői:

IPA PROJEKTUM 2013/14

2013. március 1-én indult a határon átnyúló IPA projektumunk a szegedi Talentum alapítvány társaként, Together is better – Együtt könnyebb elnevezéssel, melynek keretében erősíteni akartuk a for-profit és non-profit szektor együttműködését és a vállalkozók társadalmi felelősségét. Az első nagy konferenciát 2013. 09. 27-28-án Szegeden tartottuk 60 fő részvételével. A záró-konferenciát 2014. február 13-14-én Szabadkán 100 fő együttműködésével.

A két konferencia között több találkozót szerveztünk a NGO-k és a vállalkozók részére, hogy megismerhessék egymás tevékenységét és terveiket, valamint lehetőséget adjunk nekik az együttműködésre. 3 határon belüli és 3 határon átnyúló együttműködési projektumot meg is valósítottak.

Phiwa cég Bácska Alapítványa 2006, 2007 és 2008-ban karácsonyi csomagokat importált Németországból, melyeket az ottani gyermekek adományoztak az itteni gyermekeknek (18000, 15700 és 14000). 2009-ben 10 paletta gyermekruhát adományozott, 2010-ben felnőtteknek való új ruhákat, 2012-ben 6000 belföldön vásárolt csomagot, 2013-ban 2500 karácsonyi csomagot ajándékozott, amit részben a Caritas osztott szét 30 plébániai karitászcsoport közreműködésével, nagyobb részét pedig több település intézményei továbbították a gyermekeknek.

A németországi Csilla von Boeselager Stiftung-nak köszönhetjük az igazgató irodájának, a Jozefinum vendégszobájának és több plébániai Caritas irodájának bútorzatát.