Országos Caritas-találkozó 2016. – Tekia

Június 4-re szervezte a Szerbiai Caritas az egyházmegyei Caritas-ok évi találkozóját Tekiára. A téma: Kihívások és lehetőségek az Egyházban és társadalomban, melyekre a Caritas választ akar adni.

A közösséget Tiszt. Varga Vladislav, az országos Caritas igazgatója köszöntötte, és azt monda, hogy nem mehetünk haza ugyanolyanként, mint ahogy jöttünk.

Az egyházmegyei Caritas-igazgatók, a plébániai karitászcsoportok lelkinapján elhangzottak alapján bemutatták a mai helyzetet. Dobai István, a Caritas Szabadka önkéntese felhívta a figyelmet arra, hogy a problémák egyik fő oka a munkanélküliség, mert ha az ember nem tudja eltartani önmagát és családját, akkor megalázottnak és értéktelennek érzi magát, elveszti önbecsülését, méltóságában sérül, és ha a helyzet tovább tart, függő helyzetében lelkileg képtelenné válik az elkötelezettségre a munkában, a táradalom terhére esik. Rámutatott még arra, hogy a család, nagy veszélyben van. A nyugati liberalizmus-szabadosság le akarja rombolni a családot, a társadalom alapsejtjét, melyben emberré és kereszténnyé válunk. Ajánlotta, hogy nem hanyagolva el az eddigi tevékenységeket, az országos Caritas szervezze meg az önkéntesek képzését és animálását annak érdekében, hogy még eredményesebben és szakszerűbben tudják megvalósítani az irgalmasság lelki cselekedeteit, azaz tanácsot adni a bizonytalanoknak, vigasztalni a szomorúakat, képesek legyenek megbocsátani és tűrni az igazságtalanságot, de egyben finoman meg tudják inteni a bűnösöket és oktatni a tudatlanokat. A menekültek és migránsok ellátásával kapcsolatban kiemelte, hogy az szociális tevékenység, melyet az állam finanszíroz, de ha találkozunk éhes vagy ruhátlan emberrel, megetetjük és felruházzuk.

Az elhangzottak alapján az egyházmegyei Caritas-megbízottak kisebb csoportban törekedtek szabatosan megfogalmazni a terveket, az önkéntesek a templomban jó példákat soroltak és tanultak egymástól.

Az ebéd után Tot Darko, az országos Caritas koordinátora összefoglalta az egész nap eredményeit és szót adott a jelenlévőknek.

A találkozó koncelebrált szentmisével zárult, melyet Msgr. Hočevar Stanislav belgrádi érsek, az országos Caritas elnöke vezetett.

 

Tekije Darko800
Tekije Hocevar800