Nacionalni susret dijecezanskih Caritasa u Srbiji – Tekije – 2016. Četvrtog juna je Caritas Srbije organizirao suret dijecezanskih Caritasa na Tekijama. Sudionika je bilo oko 180. Tema je bila: Izazovi i perspektive Caritasa u Crkvi i društvu. Sakupljene je pozdravio direktor nacionalnog Caritas Vlč. Vladislav Varga i rekao da ne smijemo otići odavde isti kao […]