Pokojni orguljaš u Bečeju je u svojoj oporuci ostavio Caritasu Subotica jednu obiteljsku kuću sa ciljem da se tamo organizira socijalna služba. Na temelju razgovora sa župnicima, imajući pred očima Strateški plan opštine za razvoj socijalnih usluga odlučili smo: otvorit će se dnevni centar za psihički/fizički hendikepirane mlađe osobe. Donacijom Caritasa Aosta je 2008-2009. zgrada obnovljena i adaptirana. Izgrađene su rampe za prilaz sa bolesničkim kolicima, velika zajednička prostorija, kancelarija, kuhinja i dvije prostorije za radnu okupaciju i kupatilo prilagođeno ljudima sa posebnim potrebama. Zgrada je dobila novu vodovodnu i električnu instalaciju, centralno grijanje na gas. Krov zgrade je u potpunosti obnovljen.

Fondacija Csilla von Boeselager je donirala namještaj i potrebnu opremu. Iz Subotice smo stavili na raspolaganje jedna kola za prijevoz korisnika.

Nakon konzultacije sa župnicima grada odlučili smo da zaštitnik dnevnog centra bude Sveti Rok.

Dnevni centar je započeo rad 10. 10. 2009. godine, na Svjetski dan mentalnog zdravlja. U dnevnom  centru je bilo zaposleno tri suradnika a korisnika 15-20. Samouprava grada je preuzela režijske troškove, a Caritas Aosta je finansirala rad suradnika do 2012. godine. Od 2013. dnevni centar djeluje na dobrovoljnoj bazi, jer nismo dobili podršku za plaću zaposlenih.

Related Images: